SERVIZOS ASPERGA

Intervención en trastorno do espectro autista

PSICOLOXÍA, LOGOPEDIA E TERAPIA OCUPACIONAL

Psicólogos especialistas en TEA

Intervimos con sesións individuais para traballar as áreas conductuales, cognitivas e emocionais nas que os usuarios teñan dificultades (COMUNICACIÓN, RELACIÓNS INTERPERSOAIS, FUNCIÓNS EXECUTIVAS). O obxectivo é proporcionar ESTRATEXIAS ADAPTATIVAS e PAUTAS DE ACTUACIÓN para favorecer o seu benestar. É necesario contar coa contorna (familia, centro educativo, traballo).

Intervención logopédica

Detectamos, avaliamos e tratamos os TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN (verbal e non verbal), da LINGUAXE (oral e escrito) e a NIVEL EXPRESIVO e COMPRENSIVO (problemas de vocabulario, estrutura de frases, dificultades na lectoescritura, dislexias, disgrafías, disortografía, discalculia), do FALA (articulación), da VOZ (ritmo, velocidade, ton, nódulos), da AUDICIÓN e das FUNCIÓNS ORAIS (respiración, mastigación e deglución). As nosas logopedas actúan en atención temperá en nenos e en adolescentes, adultos e terceira idade.

Terapia ocupacional para persoas con autismo

Potenciamos a AUTONOMÍA das persoas con asperxer en tarefas e actividades da VIDA DIARIA e instrumentais, o xogo, a educación, o traballo, o lecer, o descanso e o soño. Axudámoslles a mellorar as súas destrezas cognitivas, pricomotrices e sensoriais.