AVISO LEGAL

ASPERGA, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle de que:

– A súa denominación social é ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER).

– O seu NIF é G70043435.

– O seu domicilio sitúase en Avenida de Oza, 240, Baixo e 1º A-B, 15006, A Coruña (A Coruña) España.

– O seu teléfono de contacto é 881917318.

– Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº 2006/009439-1.

– Está inscrita no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da Xunta de Galicia con nº C-15-003421 e C-15-004107.

– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto asperga.datos@asperga.org.