SERVIZOS ASPERGA

ATENCIÓN TEMPERÁ

NENOS DE 0-6 ANOS

SERVIZO INTEGRAL E ESPECIALIZADO ORIENTADO A NENOS/AS DE 0 A 6 ANOS CON DIAGNÓSTICO DE TEA OU QUE PRESENTAN CERTAS CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS AO TEA

Despois dunha primeira toma de contacto coas familias, valoramos a opción de realizar unha Avaliación Inicial ou unha Valoración Específica de TEA, para elaborar un plan de intervención adaptado ás necesidades e capacidades de cada neno/a, que abarcará diferentes áreas, como a linguaxe e a comunicación, as destrezas cognitivas, conductuales, emocionais, etc.

A nosa experiencia móstranos que traballar estas áreas, a unha idade temperá, axuda notablemente a mellorar as capacidades e habilidades das persoas con TEA.

➞ O neno ou a nena, con intervención individualizada e/ou grupal, realizada sempre nun entorno e ambiente de xogo, con actividades dirixidas por psicólogos/as, logopedas e/ou terapeutas ocupacionais.
➞ A familia, a quen informamos e asesoramos con pautas específicas para o entorno domiciliario, mantendo reunións específicas cada dous meses.
O centro educativo, co que establecemos reunións periódicas para recoller información e establecer pautas de seguimento comúns.

CENTROS EDUCATIVOS

Jueves 13 de enero – de 18:00 a 19:30 horas – formación ONLINE

Hablaremos sobre qué es el TEA, sus características principales y los grados de apoyo que existen, de una manera sencilla y clara, profundizaremos en el TEA de grado de apoyo I (síndrome de Asperger).

INSCRÍBETE