Go up

EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ

Novas

Estamos encantados de presentarvos ao noso equipo de Atención Temperá (A.T) do centro de A Coruña e Santiago de Compostela. O noso servizo de A.T está deseñado para proporcionar apoio integral e personalizado aos nenos/as con autismo e ás súas familias, asegurando que cada neno/a poida acadar o seu máximo potencial.

Equipo de Atención Temperá de A Coruña

O equipo de Atención Temperá do centro de A Coruña está formado por profesionais altamente cualificados nas seguintes áreas:

  • Logopedia
  • Psicoloxía
  • Terapia Ocupacional
  • Pedagoxía
  • Habilidades Sociais

Equipo de Atención Temperá de Santiago de Compostela

O equipo de Atención Temperá de Santiago de Compostela tamén está composto por un grupo multidisciplinar de profesionais que se especializan en:

  • Logopedia
  • Psicoloxía
  • Terapia Ocupacional

A nosa misión é ofrecer un apoio completo e adaptado ás necesidades de cada familia, fomentando o desenvolvemento das habilidades comunicativas, sociais e de autonomía dos nenos/as. Estamos comprometidos en crear un ambiente acolledor e estimulante onde cada neno/a poida crecer e aprender de forma efectiva e divertida.

A atención temperá é fundamental para fomentar un adecuado desenvolvemento das habilidades dos/as máis pequenos/as. Nas sesións, ofrecemos un apoio completo en áreas como as habilidades comunicativas, sociais, de autonomía e de autocoñecemento. Sempre nos centramos nas necesidades das persoas que acoden ao servizo, traballando de xeito colaborativo con elas e coas súas familias. Deseñamos intervencións personalizadas e específicas para cada caso, garantindo que se cubran todas as áreas de desenvolvemento e se proporcionen apoios de calidade.

Convidámosvos a coñecer mellor aos nosos equipos e a descubrir como a Atención Temperá pode marcar a diferenza na vida dos nenos/as e das súas familias.