SERVIZOS ASPERGA

TRABALLO
SOCIAL

RECURSOS DISPOÑIBLES

GUÍA ÚTIL PARA COÑECER AS ALTERNATIVAS

O noso traballador social PRESTA ASESORAMENTO E OFRECE INFORMACIÓN SOBRE As POSIBLES AXUDAS E OPCIÓNS que teñen as persoas diagnosticadas con TEA/SA e as súas familias en función das necesidades e a realidade de cada caso.

CÓMO OBTER O CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE

 

Ofrecemos información e orientación sobre os trámites para o reconocemento do grado de discapacidade.

BOLAS EDUCACIÓN E AXUDAS SANITARIAS

 

Información e tramitación para solicitar Bolsas para Alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo

CÓMO OBTER O RECOÑECEMENTO DE VALORACIÓN DA DEPENDENCIA

 

Informamos acerca da valoración de dependencia e asesoramos sobre a documentación e os trámites necesarios para poder solicitala.