SERVIZOS ASPERGA

FORMACIÓN

CENTROS EDUCATIVOS / OUTROS PROFESIONAIS / FAMILIAS

Unha de cada cen persoas ten TEA, é probable que en máis dunha ocasión atopáchesche cunha persoa con este diagnóstico.
O noso servizo de formación pretende informar sobre as características das persoas con trastorno do espectro do autismo e asesorar sobre pautas e estratexias de comunicación e socialización para mellorar a inclusión das persoas con TEA en todos os ámbitos da súa vida (familiar, educativo, laboral…).

 

PROGRAMA DE EMPODERAMENTO E CAPACITACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS CON TEA

Formacións para persoas con SA/TEA e as súas familias. Levaranse a cabo de maneira ONLINE a través da plataforma ZOOM, desta maneira esperamos chegar a todas as persoas que estean interesadas en coñecer máis ao detalle esta síndrome e as súas características. As prazas son limitadas, con prioridade para socios/as e usuarios/as de ASPERGA.
Estas formacións pretender axudar a recoñecer as emocións e características das persoas con TEA para mellorar a convivencia. Axudamos ás familias para afrontar o diagnóstico, a que non se sentan sós, a crear pautas de actuación en diferentes áreas: alimentación, hixiene, afectividade, comunicación, lecer…
Consulta a nosa axenda e inscríbeche nas nosas formacións.

CENTROS EDUCATIVOS

Ofrecemos formacións en centros educativos (infantil, primaria, secundaria, bacharelato, universidade, academias…) para orientar sobre os aspectos académicos, conductuales e sociais das persoas con TEA.
As nosas formacións diríxense a profesorado (de calquera nivel educativo), a estudantes (onde realizamos actividades/xogos que impliquen a súa participación) e/ou aos familiares (para buscar un nexo común entre o ámbito familiar e o educativo).
A administración pública pon ao alcance dos centros educativos anexados á Consellería de Educación diferentes programas para solicitar este tipo de formacións.

OUTROS PROFESIONAIS

É probable que no teu centro (cultural, deportivo, artístico, cívico, social…) ou no teu lugar de traballo (compañeiro/a, cliente…) teñas contacto cunha persoa con TEA. Poida que non soubese pedirche algo que busca con insistencia, poida que che faga moitas preguntas ou non respecte as quendas, poida que, a pesar das túas indicacións, non saiba como chegar ao baño ou a a unha sala. Quizais tampouco ti soubeches como dirixirche a ela.

En ASPERGA proporcionamos a formación básica necesaria para interactuar e comunicarte con normalidade coas persoas con TEA, así como coñecer as características principais do seu comportamento.
Mediante sesións de formación e talleres proporcionamos estratexias e recursos.

  • Comunicarte e transmitir información de maneira eficaz.
  • Relacionarte coas persoas con TEA e facilitar que elas se relacionen con outras persoas.
  • Ter en conta aspectos sensoriais como a hipersensibilidade.